Undervisningsplan: Lav en Melorme Farm i Skoleklassen fra 3.-6. klasse

Mål

Eleverne skal lære om insektavl gennem praktisk erfaring med at oprette og vedligeholde en melorme farm. De vil få indsigt i melormes livscyklus, deres ernæringsmæssige værdi og betydningen af en bæredygtig fødevareproduktion.

 

Varighed

6 uger - (1 lektion per uge á 60 minutter) stæk evt forløbet over 12 uger for at nå hele cyklusen.

Målgruppe

Elever i 3.-6. klasse

Uge 1: Introduktion til Melorme

Lektion 1: Hvad er melorme?

 • Mål: Introducere eleverne til melorme og deres anvendelse som fødevarekilde.
 • Aktiviteter:
  • Præsentation om melormes biologi, livscyklus og ernæringsmæssige værdi.
  • Diskussionsrunde om elevernes kendskab og tanker om melorme.
  • Se en kort video om melormeopdræt.
 • Materialer: Præsentation, video, billeder af melorme.

Uge 2: Opsætning af Melorme Farm

Lektion 2: Planlægning og Forberedelse

 • Mål: Forberede materialer og opsætning af melorme farmen.
 • Aktiviteter:
  • Liste over nødvendige materialer: plastbeholdere, havregryn eller hvedeklid, æggebakker, gulerødder.
  • Gruppearbejde: Opdel eleverne i grupper for at forberede materialerne.
 • Materialer: Indkøbsliste, papir, blyanter, beholdere, foder, æggebakker.

Lektion 3: Opsætning af Farmen

 • Mål: Opsætte melorme farmen i klassen.
 • Aktiviteter:
  • Eleverne opsætter beholdere med substrat/foder og æggebakker.
  • Introduktion af melorme til deres nye hjem.
  • Diskutere vigtige forhold: temperatur, fugtighed, fodring.
 • Materialer: Beholdere, substrat/foder(havergryn eller hvedeklid, æggebakker, melorme kan evt købes ved lokal dyrehandel eller købes via nette evt via Dyrensverden, gulerødder.

Uge 3-4: Vedligeholdelse og Observation

Lektion 4: Vedligeholdelse af Farmen

 • Mål: Lære om daglig pleje og vedligeholdelse af melorme farmen.
 • Aktiviteter:
  • Eleverne roterer ansvar for daglig pleje: fodring, rengøring, kontrol af forhold.
  • Dokumentation af observationer i logbog.
 • Materialer: Logbøger, papir, blyanter, gulerødder.

Lektion 5: Observation og Dokumentation

 • Mål: Observere melormenes vækst og udvikling.
 • Aktiviteter:
  • Eleverne dokumenterer ændringer i melormenes størrelse, farve og aktivitet.
  • Tegne og skrive om deres observationer.
 • Materialer: Logbøger, papir, blyanter, farver, Linial eller vægt.

Uge 5: Læring om Bæredygtighed

Lektion 6: Bæredygtighed og Fødevareproduktion

 • Mål: Forstå bæredygtigheden ved at opdrætte melorme.
 • Aktiviteter:
  • Præsentation om bæredygtighed og miljømæssige fordele ved at opdrætte insekter.
  • Diskussionsrunde om hvordan melorme kan være en del af fremtidens fødevareproduktion.
 • Materialer: Præsentation, billeder, artikler om bæredygtig insektopdræt.

Uge 6: Afslutning og Evaluering

Lektion 7: Anvendelse af Melorme i Madlavning

Lektion 8: Evaluering og Refleksion

 • Mål: Evaluere læringsoplevelsen og reflektere over processen.
 • Aktiviteter:
  • Eleverne præsenterer deres logbøger og observationer.
  • Diskussionsrunde om hvad de har lært og deres tanker om at opdrætte melorme.
  • Afslutning med en opsummering af projektet.
 • Materialer: Logbøger, præsentationsmaterialer, papir, blyanter.

 

Konklusion på at lave en Melorme farm i undervisningen.

Denne undervisningsplan om oprettelse af en melorme farm i skoleklassen giver eleverne hands-on erfaring med insektopdræt, lærer dem om bæredygtighed og ernæring, og stimulerer deres nysgerrighed og praktiske færdigheder. Den kombinerer teoretisk viden med praktiske aktiviteter og fremmer en helhedsorienteret læring. Vil man gerne sikre at eleverne når hele livs cyklusen fra Melorm til Pubbe til Bille til æg. så kan man evt forlænge tiden mellem undervisningen så det forløbet strækker sig over 12 uger eller evt hæve tempraturen hos melormen så processen speedes lidt op.