Undervisningsplan: Spiselige Insekter for 5.-6. Klasse

Mål

Eleverne skal lære om spiselige insekter som en bæredygtig fødevarekilde, deres ernæringsmæssige værdi, og hvordan de kan bruges i forskellige retter. Undervisningen vil fremme kritisk tænkning, kreativitet og bevidsthed om bæredygtighed.

Varighed

4 uger (2 lektioner per uge á 60 minutter)

Målgruppe

Elever i 5.-6. klasse

Uge 1: Introduktion til Spiselige Insekter

Lektion 1: Hvad er spiselige insekter?

 • Mål: Introducere eleverne til begrebet spiselige insekter og deres anvendelse rundt om i verden.
 • Aktiviteter:
  • Kort præsentation om spiselige insekter.
  • Diskussionsrunde om elevernes kendskab og tanker om at spise insekter.
  • Se en kort video om spiselige insekter i forskellige kulturer.
 • Materialer: Præsentation, video, billeder af forskellige spiselige insekter.

Lektion 2: Fordele ved at spise insekter

 • Mål: Forstå de miljømæssige og ernæringsmæssige fordele ved at spise insekter.
 • Aktiviteter:
  • Gruppearbejde: Research om fordelene ved at spise insekter.
  • Præsentation af gruppernes fund for klassen.
 • Materialer: Informationsark, bøger, tabletter/computere til research.

Uge 2: Næringsindhold og Miljøpåvirkning

Lektion 3: Næringsindhold i spiselige insekter

 • Mål: Lære om de forskellige næringsstoffer, som insekter indeholder.
 • Aktiviteter:
  • Præsentation om proteiner, vitaminer og mineraler i insekter.
  • Opgaver: Sammenlign næringsindholdet i insekter med traditionelle proteinkilder.
 • Materialer: Præsentation, arbejdsark, næringstabeller.

Lektion 4: Miljøpåvirkning af insektproduktion

 • Mål: Forstå, hvordan insektproduktion påvirker miljøet sammenlignet med traditionelle husdyr.
 • Aktiviteter:
  • Diskussionsrunde om miljøpåvirkning.
  • Lav en plakat, der viser forskellene mellem insektproduktion og husdyrproduktion.
 • Materialer: Papir, farver, informationsark.

Uge 3: Kulinarisk Udforskning

Lektion 5: Madlavning med insekter

 • Mål: Introducere eleverne til, hvordan insekter kan bruges i madlavning.
 • Aktiviteter:
  • Se en video om madlavning med insekter.
  • Diskuter hvilke retter, man kunne tænke sig at prøve at lave med insekter.
 • Materialer: Video, billeder af retter med insekter, opskrifter.

Lektion 6: Praktisk madlavning

 • Mål: Få praktisk erfaring med at lave en enkel snack med insekter.
 • Aktiviteter:
  • I små grupper tilbereder eleverne en simpel ret med melorme eller fårekyllinger.
  • Smagstest og refleksion over oplevelsen.
 • Materialer: Madlavningsudstyr, ingredienser, opskrifter.

Uge 4: Projekter og Præsentationer

Lektion 7: Forberedelse af projekter

 • Mål: Udvikle projekter, der opsummerer, hvad eleverne har lært.
 • Aktiviteter:
  • Gruppearbejde: Hver gruppe vælger et projekt (f.eks. plakat, præsentation, madlavningsdemonstration).
  • Forberedelse og øvelse af præsentationer.
 • Materialer: Papir, farver, computere/tabletter, andre materialer afhængigt af projektet.

Lektion 8: Projektpræsentationer

 • Mål: Præsentere færdige projekter for klassen.
 • Aktiviteter:
  • Grupper præsenterer deres projekter for resten af klassen.
  • Klassefeedback og diskussion om, hvad eleverne har lært.
 • Materialer: Præsentationsværktøjer, afhængigt af projekterne.

Konklusion

Denne undervisningsplan om spiselige insekter for 5.-6. klasse fremmer elevernes forståelse af ernæring, miljøpåvirkning og bæredygtighed. Den inkluderer tværfaglige aktiviteter, der integrerer biologi, geografi og madlavning, og giver eleverne hands-on erfaringer samt muligheder for at udvikle kritisk tænkning og kreativitet.